איפה אתה אלוהים? ולמה אתה לא מרפא את הקורונה?

שאלת קיומו של אלוהים עולה במיוחד בעת משבר. בתקופת השואה נשאלה השאלה הנוקבת, אלוהים, איכה? והיא נשאלת שוב ושוב, במיוחד בתקופות ש"בין המיצרים" כמו במהלך משבר הקורונה שפוקד אותנו לאחרונה. אייכה אלוהים? 

קורונה

על פי חכמת הקבלה אלוהים הוא מערכת כוללת הפועלת על פי חוקים קבועים ומוחלטים. אלוהים בגימטרייה שווה למילה "טבע", כך שהיחס לטבע או לאלוהים הוא הינו-הך, אלא שאלוהים כולל לא רק את הטבע שלנו שאנחנו מכירים, דומם, צומח וחי שבעולם הזה, אלא גם את חוקי העולם העליון. על פי חכמת הקבלה עלינו להתייחס לאלוהים כמו למערכת, מכונה, שאמנם היא מלאה ברגש ושכל כמונו, אבל זו סך הכול מערכת שאנחנו יכולים להשפיע עליה ולקבל ממנה תגובות חדשות, אם רק נלמד איך. 

על פי חכמת הקבלה הקורונה היא חלק מהתכנית הכללית הזו. ויש עוד הרבה מכות כמוה. כשכל אחד מאיתנו מתנהג בצורה שלא מטיבה עם כל המערכת, אז הסטיות האלו, הקלקולים האלו, מצטברים ונותנים תוצאות "לא טובות", שהן למעשה תגובותיה של המערכת הבאות כדי לתקן אותנו וכך לתקן ולאזן את המערכת כולה. אנחנו בלבד בעלי הבחירה ואם נתנהג לא בדיוק במכוון למטרת הבריאה, למטרת ההתפתחות שלנו, אז נרגיש את התגובות מהטבע. נאלץ להשתנות כדי להגיע למצב שהטבע קבע כמטרה. התגובות של המערכת כלפינו מכוונות רק לתקן אותנו ולכן אינן רעות או אכזריות. 

בהסתכלות זו, הקורונה באה כדי לרפא את החברה האנושית מאגו מופרז, אכזריות, ביקורתיות ושנאה ולכן היא אמצעי לתיקון ולא סתם גזירה רעה, חולפת. כל עוד לא נלמד את החוקים הרוחניים של החברה השלימה, להתייחס אחד לשני כמו לאלוהים, כמו הטבע, אנחנו לא נצא מהמשבר הזה ומדומיו. במובן זה הקורונה מלמדת אותנו איך לחיות בעולם חדש.

אם האדם רוצה לדעת איך אלוהים או הטבע "שומע", וגם אולי איך הוא מגיב, איך הוא "מדבר", האדם צריך לבנות בתוכו מערכת כמו שאלוהים בנה. אם האדם רוצה להבין ולהשפיע על המערכת, "לדבר" עם המערכת, הוא צריך "לדבר" בצורה של אהבה, לפעול לטובת המערכת הכללית, לבנות בתוכו מערכת של רצון להיטיב לכולם, לבני האדם, צומח וחי. אם יצליח לבנות בתוכו מערכת דומה למערכת הטבע, לאלוהים, יתחיל להרגיש את אלוהים. האדם יכול להבין את אלוהים בתנאי שיש בו אותן התכונות, אותן צורות חשיבה, אותן צורות הרגשה שיש למערכת הכללית שנקראת "א-לוהים".

השאלה הנכונה אם כך, איננה "איפה אלוהים"? כי אם איפה אתה, האדם. הטבע שם, כאן ובכל מקום, בכל זמן, מחכה לנו בסבלנות אין סופית, ממתין כאם אוהבת לילדיה המשוטטים, שלא יבוששו, שכבר ישובו הביתה.